Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška

Južnoslovanske družbe in kulture 3: Hrvaška

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Hrvaška kultura in družba: stereotipi in predsodki; življenje mladih; odnos med domovino in tujino; pregled nekaterih pojavov v umetnosti; pregled tipičnih sporazumevalnih vzorcev.

Joanna Rapacka: Leksikon hrvatskih tradicija. Zagreb: Matica hrvatska, 2002. COBISS.SI-ID 50722049
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.