Južnoslovanske družbe in kulture 2

Južnoslovanske družbe in kulture 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Bosansko-hercegovska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Bosna in Hercegovina kot večetnična družba; politični sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.
Makedonska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Makedonija kot večetnična družba; politični sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; običaji; umetnost.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri uri.

Bosansko-hercegovska družba in kultura
- Lovrenović, Ivan, 2004: Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine. Zagreb: Duriex. COBISS.SI-ID - 125917452

Makedonska družba in kultura
Vlahov, Dimitar, 1949: Makedonija, Ljubljana: Prešernova knjižnica. COBISS.SI-ID 687105
RIHLIK, Jan, Miroslav KOUBA: Istorija na Makedonija. - Skopje : Makedonska reč, 2009
COBISS.SI-ID 80818442