Južnoslovanske družbe in kulture 2

Južnoslovanske družbe in kulture 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Bosansko-hercegovska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Bosna in Hercegovina kot večetnična družba; politični sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.
Makedonska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Makedonija kot večetnična družba; politični sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; običaji; umetnost.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri uri.

Bosansko-hercegovska družba in kultura
- Lovrenović, Ivan, 1999: Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine. Zagreb: Duriex.
- Serdarević, Mevlida, Omanić, Ajnija, 2000: Bošnjačka kultura ponašanja. Sarajevo: Svjetlost.

Makedonska družba in kultura
Makedonska enciklopedija I, II. Skopje: MANU, Leksikografski centar.
Vlahov, Dimitar, 1950: Makedonija, Ljubljana: Prešernova knjižnica.
Kouba, Miroslav, 2009: Pregled na istorijata na kulturata na teritorijata na Makedonija. V: Istorija na Makedonija. Skopje: Makedonska reč. 389–539.
- Zborniki: Predavanja na seminar za makedonski jazik, literatura i kultura.