Intertekstualnost v italijanski književnosti 1

Intertekstualnost v italijanski književnosti 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet je namenjen analiziranju intertekstualnih razmerij med italijanskimi in drugimi knjižnimi besedili na primeru motiva Odiseja. Izhajajoč iz Homerjeve Odiseje ugotavlja, v kakšnih oblikah se motiv pojavlja v izboru italijanskih književnih besedil od srednjega veka pa do 20. stoletja in tistih del, ki so vplivala nanje, ter tako vpelje študenta v razumevanje intertekstualnosti.

1. L. Chines, C. Varotti, Che cos’e un testo letterario, Carocci, 2012, pogl. 1.2.4. »Intertestualita«, str. 19–21. COBISS.SI-ID - 49123170
2. G. Genette, Palinsesti, Einaudi, 1997, 1.-9. pogl., str. 3-54. COBISS.SI-ID - 35774050
3. M. Polacco, L'intertestualita. Bari: Laterza 1998, str. 7-103. COBISS.SI-ID - 35347042
4. Književna dela in odlomki s priporočenega seznama (Odiseja, Dante, Levi, Malerba idr.)