Interpretacije grške filozofije

Interpretacije grške filozofije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

1. Branje in interpretacija izbranih filozofskih besedil iz antične grške filozofije. Razumevanje relacij med posameznimi filozofi in filozofskimi šolami.
2. Tradicija branja grške filozofije od antike do danes. Grška filozofija v času patristike in Bizanca, posebej v odnosu do antike. Srednjeveška percepcija in renesančna obnova grških filozofskih šol. Novoveško in sodobno razumevanje grške filozofije (Hegel, Nietzsche, Heidegger, Gadamer).
3. Filozofski problemi v antiki in danes. Antični temelji in začetki filozofije, umetnosti in znanosti.

Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012, 3 zv. (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 264441344
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004 (izbrani spisi in odlomki). COBISS.SI-ID - 215101184
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 104366592
Plotin, Zbrani spisi I-III, Ljubljana 2016-22 (izbrani spisi in odlomki). COBISS.SI-ID - 285067008
Dionizij Areopagit, Zbrani spisi, Ljubljana 2008 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 243356416
Tomaž Akvinski, Izbrani filozofski spisi, Ljubljana 1999 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 98344448
Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (Einleitung, Erster Teil: Griechische Philosophie). http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm+Friedrich/Vorles…
Heidegger, M., Uvod v metafiziko, Ljubljana 1995, str. 1-206. COBISS.SI-ID - 53056256
Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Ljubljana 2004, str. 219-302. COBISS.SI-ID - 126223872
Gadamer, H.-G., Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 111-207. COBISS.SI-ID - 98971648
Reale, G., Zgodovina antične filozofije 1-4, Ljubljana 2002 (izbr. pogl.) COBISS.SI-ID - 124697344