Glasbena akustika D

Glasbena akustika D

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kunej Drago

Nihanja, sestavljanje nihanj, utripanje. Razstavljanje nihanj. Fourierova vrsta, spekter zvena. Šum, dušeno nihanje in resonanca. Valovanja, hitrost širjenja valovanj. Odboj in lom valovanja. Stoječe valovanje. Dopplerjev pojav. Parametri zvočnega polja. Amplituda, hitrost, zvočna energija, zvočni tok in zvočni tlak. Ohmov zakon akustike.
Fiziološke zakonitosti zaznavanja zvoka. Slušni prag. Weber-Fechnerjev zakon. Jakost, decibeli. Glasnost, foni. Višina zvoka, centi. Frekvenčni prag. Ultrazvok in infrazvok. Ločljivost človekovega slušnega sistema, vprašanje notiranja. Uho in sluh. Zgradba ušesa, prehodni pojav, nelinearno popačenje, raziskave zvena, kombinacijski toni, konsonanca in disonanca.
Tonski sitemi, interval, pitagorova lestvica, lestvica čiste uglasitve, srednjetonska lestvica, enako temperirana lestvica, absolutna uglasitev.
Govor in petje. Nastanek glasu, petje, pevski registri in formantna področja. Govor.
Idiofoni. Udarala, neposredno in posredno vzajemno udarjanje. Tolčenje po lesu in kovini. Prosto-prosto nihajoča ploščica. Strgala. Vpeto-prosto nihajoča ploščica. Trzala. Drgala. Membranofoni. Nihanje opne. Neposredno udarjani bobni. Veliki, srednji in mali bobni. Pavke. Posredno udarjani bobni. Drgalni bobni. Miriltoni. Kordofoni. Tehnologija strun. Nihanje strune. Vzbujanje strun. Brenkala in trzala. Godala in oblikovanje zvenskega spektra. Udarjanje strun. Aerofoni. Akustika piščali. Nihanje zračnih stolpcev, iztočni popravek, prepihovanje, moduliranje piščali, višji registri, menzura, lijak. Helmholtzov resonator. Trobila, vzbujanje z ustniki, preprosti rogovi, fanfare in rogovi s stranskimi odprtinami in zaklopkami. Modulacija s podaljški in iztegom. Vzbujanje z rezilnim robom. Končne, prečne in kljunaste flavte. Vzbujanje z enojnim udarnim jezičkom. Vzbujanje z dvojnim udarnim jezičkom. Dude. Vzbujanje s prenihavajočim jezičkom. Orgle. Glasbeni mehanizmi. Pogon mehanizma. Glasbeni zapis. Izvajalni mehanizem.
Prostorska akustika. Poodmevanje (reverberacija). Nastanek, popravljanje in merjenje poodmevanja. Osnove projektiranja dvoran.
Hrup in sluh, avdiometrija. Merjenje hrupa in njegovo preprečevanje.
Elektroakustika. Mehansko-električni pretvorniki. Mikrofoni in odjemniki. Elektro-mehanski pretvorniki. Zvočniki in slušalke. Ozvočenje prostorov. Stereofonija. Reprodukcija zvoka. Gramofon. Kompaktna plošča. Magnetni zapis zvoka. Magnetofoni, kasetofoni in digitalni zapis zvoka. Zvočni film. Elektronska glasba. Generatorji zvoka. Sintetizatorji. Računalniki v glasbi.

Bruno Ravnikar. Osnove glasbene akustike in informatike. Ljubljana, 1999.
Miroslav Adlešič. Svet zvoka in glasbe. Ljubljana, 1964.
Jakob Jež in Marijan Lipovšek. Pregled in opis glasbil. Ljubljana, 1989.
Lucijan M. Škerjanc. Nauk o instrumentih. Ljubljana, 1964.
Anton Jeglič in Dušan Fefer. Osnove akustike. Ljubljana: Akademska založba Ljubljana, 1992.
The New Grove Dictionary of Musical Instruments. Sadie, Stanley (ur.). London : New York, NY: Macmillan Press, 1984.