Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Didaktika japonščine 2 - pedagoška praksa

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Pod vodstvom mentorja študenti skupinsko načrtujejo, izvedejo (najprej poskusno med kolegi, nato pa za zunanje slušatelje) 30-urni tečaj japonščine za začetnike v organizaciji katedre za japonologijo FFUL ter analizirajo izvedeni tečaj.

a) Predstavitveno gradivo ustanove, kjer se pouk izvaja;
Kokusai koryu kikin. Kokusai koryu kikin Nihongo kyojuho siriizu. Tokio: Hituzi shobo.

Vol. 1 Nihongokyoshino yakuwari / coosu dezain COBISS.SI-ID - 164157443

Vol. 2 Onseio oshieru COBISS.SI-ID - 17037832

Vol. 5 Kikukotoo oshieru COBISS.SI-ID - 17038088

Vol. 6 Hanasukotoo oshieru COBISS.SI-ID - 17038344

Vol. 7 Yomukotoo oshieru COBISS.SI-ID - 164170243

Vol. 12 Gakushuo hyokasuru COBISS.SI-ID – 164186627