Ameriški kulturni modul

Ameriški kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 60

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Čerče Danica, prof. dr. Krevel Mojca

Predmet sestavljajo trije sklopi:
• Predavanja Postmoderna ameriška književnost
• Seminarji Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
• Vaje Ameriška družba in kultura

Postmoderna ameriška književnost
• Seznanjanje z različnimi metodološkimi pristopi obravnave književnih del, zlasti z duhovnozgodovinsko metodologijo določanja značilnosti posameznih literarnih obdobij in menjave zgodovinskih epoh.
• Pregled sodobne filozofske in sociološke misli o t.i. postmoderni dobi (s poudarkom na teoretski misli Lyotarda, Baudrillarda, Jamesona)
• Spoznavanje, analiza in klasifikacija literarnih del, napisanih po II. svet. vojni, s stališča pridobljenih teoretičnih izhodišč. V tem sklopu se študentje seznanijo z izbranimi predstavniki bitniške generacije, ameriške metafikcije, literarnega kiberpanka, literarnega avant-popa, generacije X, hipertekstne književnosti itd.
• Kritični pregled obstoječih klasifikacij, tipologij in obravnav postmoderne književnosti

Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
Seminarsko delo je razdeljeno na osem vsebinskih sklopov: Konstituiranje ameriške poezije 19. stoletja v razmerju do poezije 20. stoletja (W. Whitman, E. Dickinson, E. A. Poe); ameriški modernizem (E. Pound, T. S. Eliot, W. Stevens); tradicionalizem v ameriški poeziji 20. stoletja (R. Frost, E. A. Robinson); afriško ameriško poezijo (L. Hughes, C. Cullen, G. Brooks, L. Clifton); ameriško eksperimentalno in idiosinkraticno poezijo (e. e. cummings); bitniško gibanje (A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, G. Corso, G. Snyder); konfesionalno poezijo (S. Plath, R. Lowell) in sodobno ameriško poezijo (J. Ashberry, M. Strand). Na temelju poglobljenega in kritičnega branja izbranih besedil študenti obravnavajo bistvene značilnosti posameznih vsebinskih sklopov ter vzpostavljajo povezave med indivudualnimipoetikami ter ugotavljajo njihovo umeščenost v širši nacionalni kulturni in umetnostni kontekst.

Ameriška družba in kultura
Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA, preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba, televizija), šport.

Postmoderna ameriška književnost / Postmodern American Literature
Amerika, Mark, in Olsen, Lance, ed. In Memoriam to Postmodernism. Essays on the Avant-Pop. San Diego: San Diego State University Press, 1995.
Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Prev. Anja Kosjek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.
Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature. Notre Dame: University of Notre Dame,2008
Jameson, Fredric. Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. 1991. Durham: Duke University Press, 2001.
Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995.
----. Postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS, 1995.
McCaffery, Larry, ur. Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham: Duke University Press, 1991.
McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992.
Millard, Kenneth. Contemporary American Fiction. An Introduction to American Fiction since 1970. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Rebein, Robert. Hicks, Tribes and Dirty Realists. Lexington: University Press of Kentucky, 2001.
Strehovec, Janez. Tehnokultura – kultura tehna. Filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: Koda-ŠOU, 1998.

Ameriška poezija 19. in 20. stoletja / American Poetry of the 19th and 20th Centuries
Avanzo, M. ed. 1986. Antologija ameriške poezije 20. stoletja. Ljubljana: CZ.
Ellman, R., and R. O’Clair, eds. 1988. The Norton Anthology of Modern Poetry. New York & London: W. W. Norton&Company.
Gray, R. American Poetry of the Twentieth Century. Longman Literature in English Series. London & New York: Longman.
Grosman, M., ed. 1995. American Literature for Non-American Readers. Frankfurt am Mein/Bern: Peter Lang.
Stanovnik, M. 1980. Angloameriške smeri v 20. stoletju. Literarni leksikon, št. 8. Ljubljana: DZS.

Ameriška družba in kultura / American Society and Culture
Poljudna in strokovna besedila po izboru učitelja in študentov. // Popular and expert texts based on the teacher’s and the students’ choice.
Datesman, Maryanne Kearny, JoAnn Crandall and Edward. N Kearny. 1997. The American ways: an introduction to American culture. New York: Longman.
Henderson, S. 2009. Aspects of American History. London, New York: Routledge.
Mauk, David and John Oakland. American civilization. London: Routledge.
Whitney, F., N. Click. 1994. An Outline of American History. Washington, D.C.: United States Information Agency.
Pravni viri / Legal sources: The Declaration of Independence, The Constitution of the United States