Fonetika korejščine 1

Fonetika korejščine 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, osnovnih členkov in veznikov, oblik najbolj pogostih glagolov in pridevnikov glede na čas, pritrdilnega ali nikalnega stavka. Pravilna izgovorjava samoglasnikov in soglasnikov. Ločena izgovorjava osnovnih glasov. Dialogi z enostavnimi stavčnimi vzorci, v katerih so osnovne fraze. Postavljanje enostavnih vprašanj. Odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih situacijah.

1. Baro deunneun Hangugeo (Get it Korean: listening). I, Jeong-hui. Hawoo Publishing, 2019. COBISS.SI-ID - 135990787
2. Korean phonology. AHN Sang-Cheol. Saffron, 2009. COBISS.SI-ID - 98200835
3. Seouldae Hangugeo+ plus hangmun mokjeok deutgi. Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 137622531
4. Sae Yeonse Hangugeo (New Yonsei Korean): Deutgiwa ilkgi. Yonsei University Press, 2021. COBISS.SI-ID - 102715907
5. Sounds of Korean. SHIN, Jiyoung. Cambridge University Press, 2012. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=49051…