Projekti ŠS FF

Študentski svet (ŠS) vsako leto delež svojega proračuna nameni projektom, ki jih organizirajo študentje v različnih formalnih ali neformalnih društvih, ki delujejo na Filozofski fakulteti (FF).

Dejavni študentje v sodelovanju s svojimi predstavniki v ŠS na začetku študijskega leta pripravijo letni delovni in finančni načrt, ki ga pošljejo Finančni komisiji ŠS (FK). Projekti, ki jih sofinancira ŠS so zelo raznoliki (ekskurzije, delovno-motivacijski vikendi, publikacije, promocijski material, okrogle mize, predavanja, integrativni dogodki itd.), zato ima FK poseben pravilnik, ki sofinanciranje le-teh ureja.

FK v skladu s pravili objavlja razpise (običajno vsaka dva meseca) in na podlagi točkovnika razdeli projektom odobrena sredstva. Obvezne sestavine prijave projektov so poleg vloge tudi predračuni za storitev ali blago, ki ga ŠS financira. Financiranje nato na svoji seji potrdi ŠS, organizator dogodka pa pred izvedbo projekta po elektronski pošti prejme naročilnice. Naročilnica je neke vrste zagotovilo, da bo račun za storitev oziroma blago plačan s strani FF. Naročilnico posreduje izvajalcu oziroma dobavitelju. Po izvedbi projekta je organizator dolžan FK poslati poročilo o izvedenem projektu. V primeru, da se projekt ne izvede, je treba FK seznaniti z razlogi za to. Za sofinanciranje projekta s strani ŠS je priporočljivo, da se organizacija začne tri mesece pred samim dogodkom, saj se tako lahko brez hitenja pridobi vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis.

V študijskem letu 2020/21 bo 5 razpisnih obdobij, in sicer:

 • 1. razpisno obdobje od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 – razpisni rok 15. 11. 2020;
 • 2. razpisno obdobje od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 – razpisni rok 15. 1. 2021;
 • 3. razpisno obdobje od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 – razpisni rok 17. 3. 2021;
 • 4. razpisno obdobje od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 – razpisni rok 16. 5. 2021;
 • 5. razpisno obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020 – predviden rok za prijavo v sredini septembra 2021.

Projekt prijavite v skladu s tekočim razpisom na financessff@gmail.com.

Priloge:

Glede sofinanciranja se lahko povežete tudi s predstavnikom vašega oddelka v ŠS FF (glejte stran Člani). Preberete si lahko tudi pogosto zastavljena vprašanja (spodaj) o sofinanciranju projektov in Pravilnik o finančnem poslovanju ŠS FF (glejte Akti).

Ali od ŠS FF dobim gotovino za projekt?
Ne. ŠS FF projekte sofinancira preko naročilnic, ki jih izdaja Filozofska fakulteta.Naročilnico predate ponudniku, ki nato (po opravljeni storitvi) Filozofski fakulteti izda račun, ki ga na to (najkasneje) v roku 30-ih dni plača.

Ali lahko ŠS FF sofinancira storitve v tujini?
Ne. Naročilnice so veljavne le v Sloveniji.

Ali ŠS FF sofinancira kosila, catering ali drugo prehrano?
ŠS FF je na 10. redni seji, ki je bila 3. 6. 2008, sprejel naslednji sklep:

 • ŠS FF sofinancira reprezentanco pri posameznem projektu do 15 % vrednosti projekta.
 • ŠS FF ne sofinancira alkoholnih pijač in cigaret.
 • Vrsta hrane in pijače, ki jo sofinancira ŠS FF, mora ustrezati projektu, zaradi česar mora biti iz računa razvidna specifikacija.
 • Cena reprezentance, ki jo sofinancira ŠS FF, mora biti povprečna, razen če gre za specifičen projekt, kjer je nadpovprečno draga hrana del projekta.
 • ŠS FF lahko od izvajalcev projekta zahteva podrobnejšo razlago o potrebah po reprezentanci.
 • Ob neupoštevanju katere od zgoraj navedenih postavk,

Ali lahko sredstva porabimo še za katero drugo postavko od odobrene, če je znesek storitve nižji od odobrenega zneska (npr. ŠS FF vam je za nastanitev odobril 200 EUR, izkaže pa se, da je dejanski znesek nastanitve 100 EUR; preostali znesek sedaj želite porabiti za kaj drugega pri istem ponudniku)?
Ne. Sredstva lahko porabite le za namen, ki je naveden na naročilnici.

Na koga se lahko obrnem v primeru vprašanj?
Obrnete se lahko na Finančno komisijo ŠS FF.