Dramatika Williama Shakespeara

Dramatika Williama Shakespeara

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Maver Igor

Seznanitev z osnovnimi pojmi teorije drame, Aristotelovim pojmovanjem drame in pregled različnih teoretičnih pristopov k Shakespearovi dramatiki, s posebnim poudarkom na drugi polovici 20. stoletja in najsodobnejših kritiških trendih.
Poznavanje življenja in dela Williama Shakespeara, elizabetinske dobe ter začetkov angleškega gledališča.
Podrobna analiza njegovih velikih tragedij in nekaterih komedij ter možnosti njihovih gledaliških postavitev.
Vzpostavljanje medbesedilnih književnih povezav med obravnavanimi dramami in posameznimi avtorji v novejši angleški književnosti, njegov izjemen mednarodni vpliv ter mesto v angleškem literarnem kanonu.

De Grazia, Margreta, Stanley Wells (ur.). The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge UP, 2001.
Hawkes, Terence (ed.). Alternative Shakespeares, Vol. 2. London: Routledge: 1996. Izbrana poglavja (1-37), str.: 140-191.
Aristoteles. Poetika. Ljubljana: CZ, 1984. Izbrana poglavja (6-18), str.: 69-92.

Seznam obravnavanih Shakespearovih tragedij in komedij študentje dobijo na začetku predavanj.