Diplomski seminar

Diplomski seminar

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Seminar poteka kot samostojno delo na diplomskih projektih posameznih študentov, ob vodstvu in koordiniranju učitelja. Študentje predstavljajo napredovanje svojih projektov na seminarskih urah. Glede na istočasno izvajane predmete, se vsebine diplomskih projektov navezujejo na manj zahtevna vprašanja iz japonskega jezikoslovja, literature, zgodovine in družboslovja.

Študijska literatura, ki se veže na izbrane teme diplomskih del.