Diplomski izpit

Diplomski izpit

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kavalir Monika

Preverjanje
- znanja in razumevanja zakonitosti glasovnega in oblikoslovnoskladenjskega sestava angleškega jezika;
- sposobnosti prepoznavanja in razčlenjevanja načinov udejanjanja angleškega jezikovnega sestava na ravni jezikovne rabe;
- slušnega in bralnega razumevanja, govorne in pisne zmožnosti.

Gradivo in literatura, obravnavana pri predmetih s področja jezikoslovja v I., II. In III. letniku študija. / Required readings for language and linguistics courses in the first, second and third years of study.