Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Okolje v času pleistocena in začetku holocena. Povezava med razvojem človeka ter nastankom prvih tehnologij in kultur. Spoznavanje značilnosti tehnologij in kultur različnih človeških vrst, ki so živele v času paleolitika ter predstavitev njihove razširjenosti po svetu. Arheološki in genetski dokazi o poteku širitve modernega človeka po svetu. Prihod modernega človeka v Evropo in izumrtje neandertalca. Pregled paleolitske in mezolitske umetnosti in verovanj. Prehod med paleolitikom in mezolitikom ob koncu pleistocena – spremembe okolja in človekova prilagoditev na nove razmere ter pregled mezolitskih kultur. Kratek pregled slovenskega paleolitika in mezolitika.

Dibble, H. in drugi. 2015. A critical look at evidence from La Chapelle-aux-Saints supporting an intentional Neandertal burial. Journal of Archaeological Science 53, 649-657. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030544031400154X/pdf…
Higham, T. in drugi. 2014. The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance. Nature 512, 306-309. https://www.nature.com/articles/nature13621
Iakovleva, L. 2015. The architecture of mammoth bone circular dwellings of the Upper Palaeolithic settlements in Central and Eastern Europe and their socio-symbolic meanings. Quaternary International 359-360, 324–334. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.050
Pettitt, P. 2011. The Palaeolithic Origins of Human Burial. London and New York: Routledge. 307 str. COBISS.SI-ID - 44289634
Prüfer, K. in drugi. 2014. The complete genome sequence of a Neandertal from the Altai Mountains. Nature 505, 43-49. https://www.nature.com/articles/nature12886
Rendu, W. in drugi. 2014. Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111/1, 81-86. https://www.pnas.org/content/pnas/111/1/81.full.pdf
Wynn, Thomas in Coolidge, Frederic, 2012: How to Think Like a Neandertal. New York: Oxford University Press. 210 str. COBISS.SI-ID - 51031138
Reich, D. in drugi. 2010. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia. Nature 468, 1053–1060. https://www.nature.com/articles/nature09710
Slimak, L. in drugi. 2022. Modern human incursion into Neanderthal territories 54,000 years ago at Mandrin, France. Science Advances 8, 1-16. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj9496
Wrangham, R. W. 2010. Catching fire: how cooking made us human. London : Profile Books. 309 str. COBISS.SI-ID – 1278854
Sprotni tematski članki.
Henshilwood, C. S. in drugi. 2018. An abstract drawing from the 73,000-year-old levels at Blombos Cave, South Africa. Nature 562, 115–118. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0514-3
Hublin, J. J. in drugi. 2020. Initial Upper Palaeolithic Homo sapiens from Bacho Kiro Cave, Bulgaria. Nature 581, 299–302. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2259-z
Jaubert, J. in drugi. 2016. Verheyden, S., Genty, D. et al. Early Neanderthal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France. Nature 534, 111–114. https://www.nature.com/articles/nature18291
Potter, B. A. in drugi. 2018. Current evidence allows multiple models for the peopling of the Americas. Science Advances 4, 1-8. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat5473

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.