Angloameriška literarna teorija

Angloameriška literarna teorija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Študentje spoznavajo izhodiščne koncepte in postopke angloameriške literarne teorije. Po uvodu v tradicionalno literarno teorijo v slogu „New Criticism,“ se bomo ukvarjali z drugimi teorijami. Med nje sodijo formalistične ter strukturalne teorije; teorije, ki se osredotočajo na bralca; teorije, ki se osredotočajo na družbeni ter zgodovinski kontekst; in nenazadnje postmodernizem in druge sodobne teorije. Tekom semestra se bomo osredotočili na teorijo v zvezi s specifičnimi literarnimi besedili različnih zvrsti.

Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory Manchester; New York: Manchester University Press, 2009. COBISS.SI-ID – 31421485
Eagleton, T. 1983 and later editions. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell. COBISS.SI-ID – 40353537
Selden, R., Widdowson, P. and Brooker, P. 2005. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Harlow (etc.): Pearson Longman.