Angleško historično jezikoslovje

Angleško historično jezikoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kavalir Monika

Pregled osnovnih značilnosti stare, srednje in zgodnjemoderne angleščine. Analiza staroangleških, srednjeangleških in zgodnjemodernoangleških besedil s pomočjo sodobnih orodij, kot so korpusi in namenska programska oprema.

Kytö, Merja, in Päivi Pahta (ur.). 2016. The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja. COBISS.SI-ID 165493251
Nevalainen, Terttu, in Elizabeth Closs Traugott (ur.). 2016. The Oxford Handbook of the History of English. New York: Oxford University Press. Izbrana poglavja
Trobevšek Drobnak, Frančiška, 1993. English Historical Grammar. From an inflectional to an isolating language. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 37874944