Angleški roman 19. stoletja

Angleški roman 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevel Mojca

Študentje spoznavajo teorijo in prakso angleškega romana 19. stoletja tako z vidika neposrednega družbeno-kulturnega okolja te produkcije, kot tudi v medkulturnih kontekstih. Na podlagi lastnega predhodnega branja študenti spoznavajo posamezne izbrane romane z vidika raznih besedilnih sestavin in naratoloških pravil. V sklopu celotnega predmeta študenti spoznajo različne pripovedne tehnike, znake umeščenosti besedila v čas nastanka in posebne okoliščine nastanka posameznih romanov. Posebna pozornost velja značilnostim sprejemanja angleškega romana v medkulturnem položaju.

Brantlinger, Patrick, and Thesing, William B. (eds.). A Companion to The Victorian Novel. Oxford: Blackwell, 2002.
Grosman, Meta. Angleški roman 1830-1920. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1989.
Hawthorne, Jeremy. Studying the Novel. London: Arnold, 2001.
Lerner, Laurence. The Victorians. London: Methuen, 1978.
Levine, George. How to Read the Victorian Novel. London: Blackwell, 2008.
Seznam obravnavanih romanov dobijo študentje na začetku akademskega leta.
A list of selected novels is provided at the beginning of the course.