Angleška dramatika

Angleška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Pregled zgodovine gledališča, osnov dramske teorije, in kritični pregled različnih dramskih žanrov oziroma vrst drame in njihovega historičnega razvoja, kot so se pojavili/e v širšem evropskem in ožjem britanskem prostoru, začenši z antiko v evropskem in s srednjeveško dramo v britanskem prostoru pa vse do 20. stoletja.

Brecht, Bertolt and Edith Anderson. Theatre for Learning. The Tulane Drama Review, Vol. 6, No. 1 (Sep., 1961): 18-25.
Brockett, Oscar et. al., History of the Theatre. Boston: Pearson Education, 2010.
Carlson, Marvin. Theories of the Theatre: A Historical & Critical Survey, from the Greeks to the Present. Ithaca&London: Cornell University Press, 1993.
Innes, Christopher. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Jolmston, Jackie. English Dramatists: Medieval drama. Macmillan Education.
Milling, Jane in Peter Thomsonthe, eds. CAMBRIDGE HISTORY OF BRITISH THEATRE. Volume 1, Origins to 1660.
Raby, Peter. The Cambridge Companion to Harold Pinter. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2009.
Shepperd, Simon and Peter Womack. English Drama: A cultural history.Oxford and Malden. Blackwell.
J. L. Styan. Modern drama in theory and practice. Vol. 1, Realism and naturalism /. Cambridge: Cambridge UP.
Izbrani članki in monografska poglavja.
Seznam teoreticnih del in študijskega materiala dobijo študentke/i na začetku semestra./ A list of required theoretical texts and study material is provided at the beginning of the semester.