Ameriška kratka zgodba

Ameriška kratka zgodba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Osnove teorija kratke zgodbe in kritični pregled raznih teoretičnih pristopov h kratki zgodbi.
Analiza in interpretacija izbranih kratkih zgodb iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri.

Weaver, Gordon., ur. The American Short Story 1945-1980. I, II. Boston: Twayne Publishers, 1984.
Cassill, R.V., ur. The Norton Anthology of Short Fiction. New York, London: W.W. Norton & Company, 1981.
Skaggs, C. The American Short Story. Vol I. New York: Dell Publishing, 1977.
Skaggs, C. The American Short Story. Vol II. New York: Dell Publishing, 1980.