Contact

+386 1 2411 552
manca.vinazza@ff.uni-lj.si

Cabinet

222

Pot napredka ni ne hitra ne lahka (Marie Curie).

Asst. Prof. Dr. Manca Vinazza
Department of Archaeology

Asst. Prof. Dr. Manca Vinazza

Na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 2011 na temo Prazgodovinski Štanjel - izkopavanja 2010. Od leta 2013 sem na oddelku prvič sodelovala na HERA projektu ENTRANS in INTERREG projektu Iron Age Danube. Sodelovala sem na številnih arheoloških raziskavah, tako doma kot na tujem. Med zanimivejšimi naj izpostavim grobnico Harwe v Egiptu, bronastodobno kolišče Lavagnone ob Gardskem jezeru, bronastodobno naselbino in grobišče Monkodonja in Mušego v Istri na Hrvaškem. Med domačimi pa langobardsko grobišče v Solkanu, rimsko podeželsko vilo v Bukovici, prazgodovinsko gradišče Štanjelu na Krasu, Tabor pri Vrabčah, Poštela pri Mariboru, Novine pri Šentilju in Cvinger pri Dolenjskih Toplicah ter prazgodovinska grobišča Habakuk pod Poštelo pri Mariboru in Pivola pri Mariboru.

Moje ožje interesno področje je analiza keramičnega gradiva, tako s kronološkega, tipološkega ter predvsem funkcionalnega vidika. Od leta 2018 dalje izvajam na Oddelku za arheologijo vaje pri predmetih Arheološka metodologija I/1, I/2, I/3 in Arheološka keramologija II/2.

VINAZZA, Manca. Pozabljeno starejšeželeznodobno grobišče iz Tupelč na Krasu? = Forgotten Early Iron Age cemetery from Tupelče in the Kras region?. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018, str. 381-388, ilustr. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 67442018]

VINAZZA, Manca. Silosi - posebne keramične oblike : prispevek k poznavanju gospodinjstev v starejši železni dobi na Krasu = Silos - special ceramic forms : contribution to the knowledge of the Early Iron households in the Karst region. Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2016, št. 33, str. 7-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 64689762]

VINAZZA, Manca. Prazgodovinska keramika z gradišča Volčji Grad - Debela griža. V: Volčji grad. Komen: Občina. 2012, str. 39-57, fotogr., risbe. [COBISS.SI-ID 56033634]

VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras. 2018, str. 103-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 66610786]

FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Štanjel. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije. 2014, str. 595-602, zvd., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8940128]

MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije = Integrated non-invasive research and ground truthing : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. Arheo : arheološka obvestila, ISSN 0351-5958, 2015, 32, str. 37-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 60608098

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia : a comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. V: CIVIDINI, Tiziana (ur.), TASCA, Giovanni (ur.). Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica : atti del Convegno Internazionale = The funerary in Friuli and surrounding regions between Iron Age and Late Antiquity : proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013, (BAR International series, ISSN 0143-3067, 2795). Oxford: BAR Publishing. 2016, str. 41-62, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9223008]

ZUPANČIČ, Domen (avtor, fotograf, ilustrator), VINAZZA, Manca (avtor, ilustrator). Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 63, št. 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2015, letn. 63, [št.] 3, str. 691-702, ilustr. http://hdl.handle.net/11686/38310. [COBISS.SI-ID 3238020

Urednik

ČREŠNAR, Matija (urednik), VINAZZA, Manca (urednik). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 410 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-06-0078-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 295392512]

ČREŠNAR, Matija (urednik), MELE, Marko (urednik), PEITLER, Karl (urednik), VINAZZA, Manca (urednik). Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark, (Schild von Steier, Beiheft 6). Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 436 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-902095-69-5. [COBISS.SI-ID 21378056]

 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)