Department of Slovene Studies

Prof. Dr. Alojzija Zupan Sosič

Alojzija Zupan Sosič (1964) je redna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Ljubljana. Diplomirala je 1988 na Filozofski fakulteti iz slovenščine in srbohrvaščine, leta 1998 pa še iz primerjalne književnosti in literarne teorije kot dodatnega predmeta. Magistrirala je s temo Ljubezen in erotika v sodobni slovenski poeziji, leta 2001 pa doktorirala s temo Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Po diplomi je poučevala slovenski jezik in književnost na srednjih šolah v Ljubljani, leta 1998 pa se je zaposlila kot asistentka stažistka za slovensko književnost na Filozofski fakulteti. Tu od leta 2002 predava sodobno slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko. Objavila je knjige in razprave v slovenščini in drugih jezikih; je tudi soavtorica srednješolskih učbenikov in znanstvenih monografij. Uredila je več antologij in zbornikov simpozijev oziroma seminarjev, objavila pa tudi štiri samostojne znanstvene monografije, med katerimi je zadnja Teorija pripovedi (2017).  Predsedovala je žiriji za najboljšo slovensko zgodbo (Fabula) in najboljši slovenski roman (kresnik), sodelovala pa tudi v žiriji za Prešernove nagrade; je podpredsednica upravnega odbora za Cankarjevo nagrado. Vodila je projekt z naslovom Drugi v slovenski in bosanski književnosti (1999–2003) in sodelovala v različnih projektih, šest let je bila predsednica programa STU (v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti), trenutno pa je članica uredniškega odbora mednarodne revije Slovenica in Ars@humanitas. S svojimi prispevki sodeluje na mednarodnih konferencah in simpozijih doma in v tujini; kot gostujoča profesorica predava na številnih univerzah izven domovine. Področja njenega znanstvenega zanimanja so: sodobna slovenska pripoved, predvsem najnovejši slovenski roman, slovenska ljubezenska poezija, literatura žensk, spolna identiteta, teorija pripovedi in literarna interpretacija.

 

 

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Identitet savremenog slovenskog romana. Razlika, 2004, 3 / 9, 33–43.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Między modernizmem a postmodernizmem : kilka uwag o współczesnej powieści słowieńskiej. Opcje (Katow., Druk), 2004, 1/2, 54 /55, 54–57.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera, 2011.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman. Maribor: Litera, 2006.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Slovene literature since1990s. After Yugoslavia: Cultural spaces of a vanished land  (ur. R. Gorup). Stanford: Stanford universtity press, 2013, 265–273.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija.Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman. Primerjalna književnost 2007, 30/1, 109–120.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. The contemporary Slovene novel and gender identity. Slovene studies. Journal of the Society for Slovene studies 2006. 28/1-2, 31–53

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. The contemporary Slovene novel. Slov. stud., 2008, 30/2, 155-170.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Zadrge odpetih poezij. V: V tebi se razraščam : antologija slovenske erotične poezije, (Knjižnica Kondor, zv. 325). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003.

 

 

 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)