Ciklus Filozofija in jezik

Razprave o filozofiji in jeziku vključujejo široko paleto raziskovanj mnogoterih razmerij med jezikom in realnostjo, mišljenjem, subjektom, resnico, bitjo in drugimi temeljnimi pojmi, ki jim lahko sledimo od antike do današnjega časa. V dvajsetem stoletju je stopil v ospredje »obrat k jeziku«, povezan z Wittgensteinovim imenom in njegovima »dvema začetkoma« ter številnimi nadaljevanji v različnih smereh, na meji med filozofskim, mitičnim in poetičnim jezikom, poglabljanjem v antropologijo jezika, soočanjem z azijsko filozofsko mislijo, razširitvam v filozofijo vsakdanjega jezika in refleksijo o pomenu filozofije in filologije za humanistiko kot tako.

Predavanja ciklusa Filozofija in jezik bodo potekala v letnem semestru študijskega leta 2022/2023 v Modri sobi v 5. nadstropju Filozofske fakultete po naslednjem razporedu:

Sreda, 22. 2., od 18.00 do 19.30:

  • Borut Cerkovnik, Wittgensteinova filozofija jezika I: Logično-filozofski traktat,

Sreda, 1. 3., od 18.00 do 19.30:

  • Nina Petek, Gostobesedne tišine: Bhartharijeva filozofija jezika,

Sreda, 15. 3., od 18.00 do 19.30:

  • Borut Ošlaj, Antropologija jezika,

Sreda, 22. 3., od 18.00 do 19.30:

  • Blaž Zabel, Filologija in njen pomen za humanistiko v post-globalnem času,

Sreda, 29. 3., od 18.00 do 19.30:

  • Eva D. Bahovec, Benvenistova teorija izjavljanja in Foucaultova filozofija jezika,

Sreda, 12. 4., od 18.00 do 19.30:

  • Borut Cerkovnik, Wittgensteinova filozofija jezika II: Philosophische Untersuchungen,

Sreda, 19. 4., od 18.00 do 19.30:

  • Franci Zore, Filozofski, pesniški in mitični jezik v antiki,

Torek, 30. 5., od 18.00 do 19.30:

Dean Komel, Jezik in govor v Biti in času,

Četrtek, 1. 6., od 17.00 do 20.30:

  • Zaključni doktorski seminar »Filozofija in jezik«.

Vabilo

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon