Članice in člani

Študentski svet Filozofske fakultete sestavlja 22 članic in članov: po en predstavnik z vsakega oddelka in en podiplomski študent.

Predsedstvo ŠS FF

Živa Gornik

predsednica

Tjaša Šimunić

podpredsednica

Petra Bolta

podpredsednica

Jure Miholič

tajnik

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Sal Lavrenčič
Oddelek za arheologijo
Vrečko Cindrić
Oddelek za azijske študije
Tajda Kolenc
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Pia Utenkar
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Živa Gornik
Oddelek za filozofijo
Antje Ravnikar
Oddelek za geografijo
Taja Ivanc
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Eva Hočevar
Oddelek za klasično filologijo
Tjaša Šimunić 
Oddelek za muzikologijo
Nik Keber 
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Dušan Janković
Oddelek za prevajalstvo
Klara Vrabl
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Gašper Stražišar
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Petra Bolta
Oddelek za psihologijo
Maša Suša 
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Nika Predalič
Oddelek za slavistiko
Jure Miholič 
Oddelek za slovenistiko
Domen Rob
Oddelek za sociologijo
Nika Gradišek
Oddelek za umetnostno zgodovino
Neža Vengust
Oddelek za zgodovino
Tjaša Jazbinšek

Doktorski študij
Ina Poteko
Arne Jakob Zakrajšek

SENAT FF

Članice in člane senata iz vrst študentk in študentov najdete na tej povezavi.

Komisija za dodiplomski in magistrski študij (KDMŠ)

 

Prodekan študent

Andraž Fink

Podpredsednica ŠSFF

Živa Gornik

Odbor za študentsko vprašanja in usmerjanje (OŠVU)

 

Prodekan študent

Andraž Fink

Predsednica Študentskega sveta

Živa Gornik

Komisija za doktorski študij (KDRŠ)

 

Doktorska študentka

Arne Jakob Zakrajšek

Komisija za kakovost

 

Svetnik ali senator ŠSFF

Maša Suša

Komisija za tutorstvo

 

Član

Dušan Janković

Disciplinska komisija za študente

 

Član

Sal Lavrenčič

Član

Pia Utenkar

Namestnik

Vanja Germ

Namestnik

Tjaša Jazbinšek

Komisija za pritožbe

 

Senator

Tina Kuhar

Senator

Vanja Germ

Skrbnik študentskega prostora Tobačna

 

Svetnik

Jure Miholič

Komisija za priznanja FF

 

Član

Tjaša Šimunić

Svet OHK

 

Svetnik

Živa Gornik

Uredništvo promocijskih gradiv Znanstvene založbe FF

 

Član

Domen Rob

Plakaterska služba

 

Aškrčeva

Dušan Janković

Tobačna

Jure Miholič

Zavetiška

Tai Vrečko Cindrič

Programski svet Humanistike in družboslovja

 

Doktorski študent

Arne Jakob Zakrajšek

Komisija za informacijski sistem

 

Član

Živa Gornik

Skupina za pripravo jezikovne strategije

 

Član

Domen Rob

Skupina za socialna omrežja ŠS FF

 

Član

Živa Gornik