Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (oktober)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige:

  • Nina Petek (ur.): Zapuščina miru in resnice. Študije o življenju in delu Mahatme Gandhija

Delo osvetljuje monogovrstne vidike življenja in dela Mahatme Gandhija, predvsem večplastnega soočanja, v teoriji in zlasti v praksi, s kompleksnimi dimenzijami dejanskosti v Indiji, ki je temeljilo na njegovem pojmovanju Resnice, Religije in svobode ter veri v moč nenasilja, s čimer si je prizadeval za vsesplošno dobro in je z vzpostavitvijo globalne vizije miru presegel sleherno takratno politično agendo in hkrati s tem tudi samo indijsko prizadevanje za neodvisnost.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

  • Rajko Muršič, Blaž Bajič, Sandi Abram (ur.). Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije (Zupaničeva knjižnica)

Monografija prinaša v slovenski akademski prostor nekatere novejše raziskovalne in umetniške pristope k čutnemu doživljanju sodobnih urbanih krajin, osvetljuje pa tudi pretekle čutne zaznave in spomine nanje v izbranih mestih. Znanstvena besedila s področja kulturne antropologije, njenih podved, kot sta čutna in urbana antropologija, ter sorodnih disciplin, predvsem kulturne zgodovine, kulturologije, etnomuzikologije in raznoterih posthumanističnih filozofij, se na inovativen način prepletajo z eksperimentalnimi in umetniškimi prispevki ter interdisciplinarnimi interpretacijami čutnih zaznav.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

  • Katarina Podbevšek, Nina Žavbi (ur.): Govor in prostor

Naslov monografije Govor in prostor nakazuje osrednjo temo, ki povezuje razprave 18 domačih in tujih raziskovalcev z različnih umetniških in znanstvenih področij. Avtorji prispevkov proučujejo izhodiščni prostor govora (človeško telo), načine njegovega uprostorjanja v družbi, umetnosti in znanosti ter vpliv prostora na njegovo sporočilno moč. Ob razpravljanju o raznovrstnih odnosih med govorom in prostorom nekaj avtorjev predstavi tudi problematiko umetniškega (govornega) izobraževanja in ustvarjanja v specifičnih zdravstvenih in družbenih okoliščinah, ki jih je povzročil covid-19.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do knjige lahko prosto dostopate na portalu E-knjige Založbe UL.

 

Zadnje novice

“DOCUMENTING COPTIC MONASTIC HERITAGE” PROJECT

Matjaž Kačičnik 2018 © Endangered Hermitages Project = Documenting Coptic Monastic Heritage Project

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

Support and assistance by the University of Ljubljana