Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Magistrski študij na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko na drugi stopnji študija izvaja štiri programe: enopredmetni študijski program Anglistika, dvopredmetni študijski program Anglistika, enopredmetni pedagoški študijski program Anglistika in dvopredmetni pedagoški program Anglistika. 

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk. 

Sodelavke in sodelavci oddelka