Uvod v gejevske in lezbične študije

Uvod v gejevske in lezbične študije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kuhar Roman

1. Razlikovanje v predmodernem in modernem razumevanju (homo)seksualnosti (homoseksualnost kot grešnost in družbeni zločin);
2. Znanstvene raziskave seksualne želje (psihiatrične in medicinske raziskave in konstrukcija homoseksualca kot duševnega bolnika, transseksualnost)
3. Sociološka teorija in homoseksualnosti (esencializem, družbeni konstruktivizem, teorija etiketiranja, simbolni interakcionizem in homoseksualna identiteta)
4. Teorija queer (dekonstrukcija identitet in binarnih delitev hetero/homo, normalnost in heteronormativnost, družbena konstrukcija homoseksualnosti in heteroseksualnosti)
5. Moderno gejevsko in lezbično gibanje v svetu in doma (od asimilacijske politike k identitetni politiki)
6. Homoseksualnost in religija
7. Homoseksualnost in popularna kultura (medijske reprezentacije homoseksualnosti, lezbijke in geji v filmski umetnosti)
8. Homoseksualnost in literatura
9. Aids, zasebnost in javnost, intimno državljanstvo
10. Vsakdanje življenje gejev in lezbijk (oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete, homofobija, predsodki in stereotipi, javno mnenje, človekove pravice).

• Foucault, Michel. 2010. Zgodovina seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC. COBISS.SI-ID - 108431360
• Boswell, John. 1997. Revolucije, univerzalije in seksualne kategorije. Časopis za kritiko znanosti, let. 25, št. 185, str. 119-138. COBISS.SI-ID – 18354269. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OP85111E
• Bogdan, Lešnik. 2010. Sovražni govor v psihoanalitični perspektivi. Socialno delo 49 (5-6): 299-304. COBISS.SI-ID – 3507557. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UTWSAQO3
• Kuhar, Roman. 2010. Intimno državljanstvo (peto poglavje). Ljubljana: Škuc: 163-195. COBISS.SI-ID – 253326080
• Sullivan, Andrew. 2008. Domala normalen: Argument o homoseksualnosti (prvo poglavje). Ljubljana: Krtina, str. 21-47. COBISS.SI-ID – 237987072
• Zaviršek, Darja. 2012. Od krvi do skrbi: Socialno starševstvo v globalnem svetu (peto poglavje). Maribor: Aristej, Str. 99-129. COBISS.SI-ID – 69614593
• Rener, Tanja. 2009. Homoseksualnost in šola: stališča študentk in študentov do obravnave homoseksualnosti pri pouku. Sodobna pedagogika 60(4): 106-119. COBISS.SI-ID – 41239650. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OTBW0NEH
• Švab, Alenka in Roman Kuhar. 2005. Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Mirovni inštitut: Ljubljana, str. 53-124 COBISS.SI-ID – 224892160
• Cottingham, Laura. 1997. Biti lezbijka je tako šik … da pravzaprav sploh nismo več lezbijke. Časopis za kritiko znanosti, let. 25, št. 185, str. 179-212. COBISS.SI-ID – 18674525 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1XQHB76F
• Metka Mencin Čeplak in Roman Kuhar. 2010. Boji za enakost: Od diskriminacije homoseksualnosti do redefinicije družine. Socialno delo 49 (5-6): 283-298. COBISS.SI-ID – 3507301 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8WXAUX67
• Tratnik, Suzana. 2004. Lezbična zgodba – literarna konstrukcija seksualnosti. Ljubljana: Skuc, str. 5-19 in 75-96. COBISS.SI-ID - 215497984

Literatura bo dopolnjena/spremenjena glede na aktualne nove objave s področja gejevskih in lezbičnih študij.