Seminar II: Socialni spomin in kulturna dediščina

Seminar II: Socialni spomin in kulturna dediščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar

Vsebina

Delo v seminarju temelji na vodenem branju člankov in različne aktualne ter starejše literature, v skladu s temo oz. predmetnim področjem posameznega seminarja. V ospredju so vodene diskusije in samostojne študentske predstavitve lastnega raziskovalnega dela in prebranega čtiva. Ker seminar obiskujejo skupaj s študenti tretjega letnika, ki se pripravljajo na pisanje in zagovor diplomskega dela, bodo teme posameznih sklopov povezane s temami, ki si jih izbirajo študentje tretjega letnika za diplomsko delo. Študent ali študentka lahko pristopi k izdelavi seminarske naloge šele takrat, ko mentorju odda končno delo.

Socialni spomin in kulturna dediščina: Izdelava seminarske naloge s področja raziskovanja in interpretacij mitov, simbolov in kulturne dediščine ter uvajanje v načine aplikacij antropološkega znanja v okviru uporabnih projektov.