Diplomsko delo

Diplomsko delo

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar