Angleška frazeologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Uvodni pojmi. Delovanje naravnega jezika na osnovi principa »proste izbire« in principa »soizbora« oz. frazeološkosti. Vrste večbesednih leksikalnih enot v angleščini in njihovih lastnosti. Oris slovensko-angleške protistavne frazeologije. Analiza obravnave frazeologije v izbranih eno- in dvojezičnih slovarjih. Analiza izbranih angleških besedil predvsem za prevajalske potrebe.

Slogovni pomen kot raven leksikalnega pomena večbesednih enot. O pojmu register. Analiza slogovnih lastnosti leksikalnih enot: eno- in dvojezično. Slovarska obravnava slogovnih lastnosti večbesednih enot. Razbiranje ne-leksikalnih načinov izražanja slogovnih lastnosti v besedilu.

Analiza izbranih angleških besedil glede na slogovno raven in ugotavljanje medjezikovne slogovne ustreznosti.