Morphology of Polish Language II

Morphology of Polish Language II

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. dr. Nowak Marta

Content

Czasownik – kontynuacja (imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe).
Słowotwórstwo. Typy derywacji i derywatów. Rodzaje formantów. Słowotwórcza budowa wyrazów.