Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Dodiplomski študij na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Anglistika in dvopredmetni študijski program Anglistika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka